Ring 08-544 401 00 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

  Ring 08-544 401 00 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

  Vi anpassar efter dina behov

  Vi har ett komplett erbjudande gällande företagslarm – skydd av allt från personal och affärskritisk information till lokaler och inventarier. Med mer än 20 års erfarenhet av säkerhetssystem för de flesta verksamheter kan vi erbjuda ditt företag en skräddarsydd lösning.

  Installatör

  Våra tjänster

  • Företagslarm

   LDA Larmkonsult Direct AB är Professional Partner till Securitas Direct, som är ett av Europas största säkerhetsföretag. Att vara Professional Partner innebär bland annat att vi är specialutbildade i Securitas Directs larmsystem och har djupa kunskaper inom säkerhet generellt. Det gäller allt från den senaste kameralösningen Observer Direct till traditionella inbrottslarm och brandsäkerhet.

   Vi är specialiserade på att installera larm och anpassa det tekniska skyddet efter just ditt företags behov. Vi kan hjälpa dig med allt från riskanalys och installation till genomgång av systemets funktioner och anslutning till Securitas Directs egen certifierade larmcentral. Det är också vi som ombesörjer service och underhåll av din anläggning. Som Professional Partner är vi en del av ett koncept och en serviceanda som passar lika bra för små lokala företag som för nationella kedjor.

   Kostnadsfri rådgivning
   Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och riskanalys utifrån just ditt företags behov och krav. Tillsammans med dig går vi igenom företagets säkerhetsbehov och ger förslag på åtgärder.

   Certifierad anläggarfirma
   Du kan alltid känna dig trygg i ditt val av oss som säkerhetsleverantör. Vi är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 2 samt för CCTV-anläggning (SSF 1015:2 samt SSF 1061) och har en bred kompetens inom vår organisation. Vårt mål är att alltid tillgodose kunders behov genom att endast använda produkter vilka är teknologiskt ledande och av hög kvalitet.

   Läs mer om Företagslarm

  • Brandvarningslarm

   En brand kan ställa till enorma skador, både materiellt och i form av förlorad arbetstid för dig som företagare. Tänk dig bara om allt ni har idag på kontoret eller i era byggnader skulle brinna upp och försvinna.

   Stoppa branden i tid
   Att investera i en anläggning för brand och utrymning ger dig tidigt en indikation om något är på tok, vilket gör att man snabbt kan sätta in resurser och både rädda tillgångar och liv. Kom ihåg att behovet av fungerande brand- och utrymningslarm är A och O för säkerheten på många företag.

   Läs mer om Brandvarningslarm

  • Passersystem

   Varför begränsa sig när man kan befria sig? Nycklar som går av och tappas bort eller anställda som slutar utan att återlämna nycklar hör till vardagen för många företagare. Men det behöver inte vara på det sättet.

   Ett passersystem ersätter traditionella nycklar och kan användas med enbart en kod eller en kombination av kod och passersystemsbricka (en så kallad ”tag”). En vanlig nyckel som tappats bort innebär ofta en dyr affär då låscylindrar måste bytas och nya nycklar köpas in. En ”tag” däremot programmeras enkelt bort vid förlust, och inga merkostnader tillkommer.

   Vi arbetar också med framtidens talande passersystem, Vaka, som tillverkas av det svenska företaget Axema. Vaka är ett användarvänligt och lättstyrt system som karakteriseras av hög kvalitet. Kontakta oss så berättar vi mer.

   Läs mer om Passersystem

  • Kameraövervakning

   Har ni problem med snatterier, stölder, internstölder och svinn? Flertalet undersökningar visar att kameraövervakning fungerar bäst när det gäller att förhindra planerade brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse.

   Att mäta den exakta effekt kameraövervakning har på brottsligheten kan vara svårt. Men inom handeln uppskattas det att svinnet halveras, vilket gör att det är lätt att räkna hem investeringen.
   Vid många tillfällen har våra övervakningskameror lett till att gärningsmännen blivit gripna. Dels genom att polisen känt igen förövarna men även genom allmänhetens försorg, då bildsekvenser visats i programmet Efterlyst på TV3.

   Vad säger lagen om kameraövervakning?
   Den 1 juli 1998 fick vi lagen om allmän kameraövervakning. Lagens syfte är att med hjälp av kameraövervakning förhindra och utreda brott, men lagen har också regler som säkerställer att integritetsskyddet är tillfredställande. I miljöer som banker, postkontor och butiker behövs inget tillstånd för att sätta upp kameror då dessa miljöer undantagits kravet på tillstånd pga behovet av skydd mot rån och stölder i denna typ av lokaler. Tillståndsfri övervakning får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Vidare krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen.

   Tillstånd för kameraövervakning behövs om man skall övervaka en allmän plats. Dock behövs inget tillstånd för kameraövervakning på privat mark; bostaden, villan, trappuppgång, inhägnat område eller i ett flerfamiljshus, dvs där allmänheten inte äger tillträde. Det man skall tänka på är att man upplyser på övervakningsplatsen med hjälp av tydlig skyltning att kameraövervakningen sker.

   Läs mer om Kameraövervakning